7 maart 1915

36e brief

Mijn liefste,
Ik ontvang net je brief van 27 en 28 februari nummer 42.
Tot nu toe zijn al je brieven goed aangekomen. Wat ben ik blij zo vaak nieuws van je te kunnen krijgen. Alle details, hoe klein of onbelangrijk ze ook mogen zijn, interesseren me enorm. Ik bedank je hiervoor. Je doet echt veel moeite om mij deze vreugde te gunnen. Wat ben ik blij zo’n lieve vrouw te hebben. Je denkt dat ik je brieven niet goed kan lezen wanneer je heel klein schrijft maar het maakt voor mij geen verschil. Ik ben heel blij wanneer er meerdere pagina’s zijn. Maar ik ben niet even toegewijd. Ik stuur je zelden lange brieven.
Het is niet dat ik niet wil maar het heeft geen zin je steeds hetzelfde te vertellen. Je ziet wat ik doe, ik heb niet te klagen. Ik denk aan jou elk moment van de dag. Wat zou ik verlangen naar nieuws van je als ik 40 dagen niets zou krijgen zoals sommigen zeggen. Misschien zal dat helemaal niet gebeuren.
Liefste Emma, de vers dat Eva Pradal je citeerde is zo waar en ik heb het echt meegemaakt. Veel kameraden rondom mij zijn gevallen maar God heeft mij in Zijn goedheid bespaard. Ah! Ons geloof is zwak. We staan altijd klaar om te twijfelen en te fluisteren terwijl Hij ons zegt Hem te vertrouwen voor alles.
Ik kan je zeggen dat ik nog nooit van iets heb geleden op een ondraaglijke manier. Voedsel heb ik genoeg, kleren heb ik meer dan nodig en geld heb ik te veel. Af en toe ben ik heel moe maar ik ben nooit zo moe geweest dat ik niet meer kon lopen. Je zegt dat je blij zou zijn als je mij iets zou mogen opsturen maar zoals je ziet, heb ik niets nodig. Indien het je kan troosten mag je me iets opsturen maar geen goederen of zaken die niet bewaard kunnen worden. Mijn zak is heel zwaar en mijn doosje is vol met voorraad en bezittingen. Ik was van plan je 50 fr op te sturen maar ik moet nog 6 of 7 dagen wachten. Je ziet het is alleen omdat het jou blij zou maken dat ik je me wat zou laten opsturen.
Onder mijn kameraden ken ik er geen die honger lijdt. We hebben genoeg te eten.
Diegene waar ik je over vertelde, waarvoor we geld hebben ingezameld, van zijn twee kinderen is de jongste overleden. Het is zeer triestig voor de vader die naar de begrafenis kan van geen enkel van zijn twee dierbaren. Heb jij je al afgevraagd wat je zou doen als je zou horen dat je mij hier beneden niet meer zou zien? Je moet het je wel al hebben afgevraagd. Je moet denken dat ik over hele nare dingen spreek maar het zou kunnen gebeuren. Je zou alleen onze kleine Georges moeten opvoeden. Mijn zus vertelde in haar laatste brief dat ze vindt dat hij veel veranderd is sinds hij broeken draagt en dat zijn kleine manieren hem goed staan.
Ze heeft me niet gesproken over de hooi van de Méalys. Het is wel degelijk deze die je zou moeten verkopen. Vooral de stapels boven en onder de huizen, maar wat een werk voor je vader om deze allemaal te gaan halen. Het zou te vermoeiend zijn voor hem. Wat betreft die van de Bergerons, deze verkoop je best niet. Ik heb niet begrepen of je overal tarwe hebt gemaakt. Wat heb je besloten voor de varkens?  Hou je een teef? Ik weet niet wat ik je moet aanraden. Natuurlijk, als je genoeg mankracht had, kon je er beter twee houden. Een teef voor later en één om de volgende winter door te komen. Maar je gaat elders zoveel werk hebben dat dit misschien onmogelijk is. Het is misschien beter om zoveel mogelijk koeien te behouden. In ieder geval, doe wat jou het beste lijkt. Heb je een koeherder gehuurd? Je hebt er niets meer over gezegd.
Ik ben blij te horen dat je vader bijna genezen is. Maar schat, je had me niet verteld dat jij dat abces had aan je vinger. Ik denk, zoals jij ook zei, dat het niet erg is. Verzorg je goed schat, zodat je niet ziek wordt en dat, als we elkaar terugzien je voor mij kan zorgen als ik ziek ben. Ik wens echter niet opnieuw ziek te zijn en dat jiji mij moet verzorgen. Ik heb samen met jouw brief ook nieuws gekregen van Ferdinand Dutron. Hij schrijft me vanuit Antibes, waar hij in het 311e regiment is. Ik zie in de manier waarop hij schrijft dat hij minder ongelovig is. Oh! Dat God zijn hart opent voor het goddelijke licht en hem leert van de Redder te houden.
Ik ben blij te horen dat je Dumas van Fialaix serieuzer vond dan laatst. Velen zijn wakker geschud. Het gevaar en de hindernissen laten zelfs de stoersten nadenken.

Vaarwel schat, doe de groeten aan alle vrienden, kus Georges en je ouders voor me en voor jou veel zachte strelingen en liefhebbende kussen.

Je man Reymond
Secteur postal nr 141

Ik ga ook naar Ferdinand schrijven.

6 maart (klein stuk papier) 9u in de ochtend

Mijn kleine schat
Vandaag ben ik een beetje verkouden maar ik denk niet dat het erg is. Het weer is zacht en de sneeuw verdwijnt snel in de vallei. Er zal er binnenkort enkel op de toppen liggen. In de laatste brief die ik van je kreeg zei je dat je de intresten bij Mr Passat niet hebt betaald. Dat vind ik jammer want er is wat tijd vergaan sinds eind februari. Vergeet op 25 maart die van de zwager Etoile en van Chapelas niet. Het is van hieruit niet gemakkelijk je eraan te doen herinneren.
Je zegt me

Andere kant van het papiertje
Dat de correspondentie misschien onderbroken zal worden. Dat zou echt zo jammer zijn. Hier hebben ze er nog niets over gezegd. Het zou wel niet als een verrassing komen aangezien er al andere problemen zijn geweest in het land. Laten we hopen mijn liefste Emma, dat dit niet gebeurt. Ik denk dat deze brief je nog bezorgd zal worden.
Dikke kus en vele knuffels.
Je man
Reymond

Ander papiertje:
Liefste Emma, voor ik mijn brief sluit een idee schiet me te binnen. Je zei in één van je vorige brieven dat we binnenkort, rond 6 of 7 maart, geen brieven meer zullen ontvangen. Waar heb je dit gehoord? Ik er hier namelijk nog niets over gehoord maar veel mannen hebben hetzelfde te horen gekregen van thuis. Sommige zeggen dat het van 10 maart tot 20 april is. Helaas zal het voor beide periodes lang wachten zijn indien het waar is.